Årsmöte 2013

ÅrsmöteOnsdagen 27 februari 2013 höll Röstånga Bygdegårdsförening sitt årsmöte.

Vi tackar avgående ordförande Inger Sjöstedt-Welin för hennes engagemang för Röstångagården. Till gagn för oss så stannar hon kvar i vår styrelse som suppleant. Till ny ordförande valdes Britt-Marie Carlsson, som under många år varit sekreterare i styrelsen.

Vi hälsar Katarina Andersson och Kerstin Andersson varmt välkomna till vår styrelse.

Styrelsen som helhet finner du ovan under fliken ”Föreningen”.

Leave A Comment...

*