Historik

Röstångagården

Röstångagården – en kort historik

Den 28 mars 1884 bildades Godtemplarlogen ”Hemmets Trefnad” I Röstånga. Initiativet togs av Christian Månsson i Kolema. Man samlades först i hans hem, men sen hölls mötena hos snickare Christoffer Simonsson i Röstånga. Medlemmar strömmade till och med början i mars 1885 hölls mötena i folkskolan.

Patron J Hallenborg på Nackarp sände ett brev, där han uttryckte en önskan ”att på egen bekostnad för härvarande godtemplare få uppföra ett ordenshus”. Det var Hallenbergs dotter Thilda som tillsammans med läraren Jöns Andersson förmått honom till detta. Den rymliga byggnaden uppfördes först norr om vägen in till Nackarpsdalen. Sen fick logen kontrakt på att utan kostnad disponera huset i tjugo år.

Röstångagården för flytt

År 1905 bildades en byggnadsförening som lät flytta hela huset till dess nuvarande plats vid Humlegatan. Med hjälp av frivilliga utförde byggmästaren Nils Jönsson arbetet till en kostnad av 8 000 kr. Godtemplarlogen fortsatte att  ha sina samlingar i huset, som blev centrum för hela bygdens kultur- och nöjesliv. Här hölls föreläsningar och ordnades fester. Man hade även ortens första biografföreställningar. Skomakare Sven Olsson skötte apparaten och familjen Berndtsson från Skäralid svarade för den musikaliska underhållningen. Byggnadsförening upplöstes 1975 och ägandet överfördes då till NSF:s Scoutkår Söderåsen. Drivande ledare i kåren var Owe Nilson och Arne Fridman. Sommartid var här bl.a. simläger.

Röstångagården efter flytt

I slutet av 1980-talet var det två föreningar, Teatergruppen Tibbe och dansföreningen RöstångaSvingarna som behövde lokal för sina verksamheter. De inköpte fastigheten, rustade upp den och bildade 1991 Röstånga Bygdegårdsförening. Första årsmötet hölls 1992. Då hade huset försetts med skylten RÖSTÅNGAGÅRDEN. Man fick lagfart på egendomen och anslöt sig till Bygdegårdarnas Riksförbund. Nu utfördes stora reparationsarbeten.

År 2009 fick huset en rymlig tillbyggnad för inventarier och vattenberedare. 2010 renoverades och handikappanpassades befintliga gästtoaletter. Handikapptoaletten utrustades även med dusch. Vårt senaste projekt är att under 2012 rusta upp hygienutrymmena i källaren med duschar för lägerverksamheten.

Verksamheten bedrivs med ideella krafter av Röstånga Bygdegårdsförenings styrelse.