Styrelse

Röstånga Bygdegårdsförenings styrelse:

Ordförande Britt-Marie Carlsson
Vice ordförande           Kaj Nilsson
Kassör Evy Nilsson
Sekreterare Katarina Andersson
Ledamot Bengt Nilsson
  Magnus Hauschildt
Suppleant Inger Sjöstedt-Welin
  Sebastian Mullaert
  Kerstin Andersson